top of page

Politica de cookie-uri

Politica de Cookie-uri

 

                Fișierele cookie sunt fișiere text, plasate pe computerul dvs. pentru a colecta informații standard despre jurnalul de internet și despre comportamentul vizitatorilor. Aceste informații sunt folosite pentru a urmări utilizarea website-ului de către vizitatori și pentru a compila rapoarte statistice privind activitatea website-ului. Pentru informații suplimentare, vizitați https://www.youronlinechoices.com/ro/.

 

            Puteți seta browser-ul dvs. să nu accepte modulele cookie, iar site-ul de mai sus vă va indica cum să eliminați cookie-urile din browser. Cu toate acestea, în câteva cazuri, unele dintre caracteristicile website-ului nostru pot să nu funcționeze ca urmare a acestui lucru.

 

                Cookie-urile utilizate pe acest site sunt descrise mai jos.

 

Cookie-uri funcționale

                Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a vă permite să vă deplasați pe website și să utilizați funcțiile sale. Cookie-urile funcționale țin minte alegerile pe care le faceți (cum ar fi opțiunile de limbă). Cookie-urile funcționale pot fi apoi folosite pentru a vă oferi o experiență personalizată pe website. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acestea sunt folosite numai pentru a îmbunătăți modul în care site-ul funcționează.

 

Cookie-uri de performanță

                Cookie-urile de performanță colectează informații despre modul în care utilizatorii folosesc website-ul. De exemplu, NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI folosește aceste cookie-uri pentru a ne ajuta să înțelegem cum ajung vizitatorii pe website, navighează sau folosesc website-ul și să evidențieze domenii în care putem îmbunătăți website-ul, cum ar fi navigația, experiența utilizatorilor și campaniile de promovare.

 

Google Analytics Cookies:

 

Denumire Cookie

Durata implicită de expirare

Descriere

__utma

2 ani de la setare / actualizare

Folosit pentru a distinge utilizatorii și sesiunile. Cookie-ul este creat când execută biblioteca javascript și nu există cookie-uri __utma existente. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

__utmt

2 ani de la setare / actualizare

Folosit pentru a distinge utilizatorii și sesiunile. Cookie-ul este creat când execută biblioteca javascript și nu există cookie-uri __utmt existente. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

__utmb

30 minute de la setare/actualizare

Folosit pentru a determina noi sesiuni / vizite. Cookie-ul este creat atunci când se execută biblioteca javascript și nu există cookie-uri __utmb existente. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

__utmc

Sfârșitul sesiunii de browser

Nu este folosit în ga.js. Set pentru interoperabilitate cu urchin.js. Din punct de vedere istoric, acest modul cookie funcționa împreună cu cookie-ul __utmb pentru a determina dacă utilizatorul se afla într-o sesiune / vizită nouă.

__utmz

6 luni de la setare / actualizare

Stochează sursa de trafic sau campania care explică modul în care utilizatorul a ajuns pe website. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca javascript execută și este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

__utmv

2 ani de la setare / actualizare

Folosit pentru stocarea datelor variabile personalizate la nivel de vizitator. Acest modul cookie este creat atunci când un dezvoltator utilizează metoda _setCustomVar cu o variabilă personalizată la nivel de vizitator. Acest modul cookie a fost folosit și pentru metoda _setVar depreciată. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.

__ga

2 ani

Folosit pentru a distinge utilizatorii.

__gid

24 ore

Folosit pentru a distinge utilizatorii.

 

Pentru a nu mai fi urmărit de către Google Analytics pe toate website-urile, vizitați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Citiți prezentarea generală a confidențialității și protejarea datelor de către Google. (link către https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

 

Aflați cum să gestionați cookie-urile pe browser-ele populare:

 

Pentru a găsi informații referitoare la alte browsere, vizitați website-ul dezvoltatorului browser-ului.

 

Cookie Policy

 

Cookie files are text files, placed on your computer with the purpose to collect standard information about the internet log and the visitors’ online behaviour. This information is used to track the use of the website by the visitors and to compile statistical reports about the website’s activity. For further information, please visit https://www.youronlinechoices.com/ro/.

 

            You can set your browser to dismiss the cookie modules and the previous website will show you how to eliminate the cookies from the browser. However, in some cases, some of our website’s characteristics may not function properly as a result of eliminating cookies.

 

                The cookies used on this website are described below.

 

Functional cookies

                These cookies are necessary to allow your navigation on the website and to use its functions. Functional cookies remember the choices you make (such as language options). Functional cookies may then be used to offer you a personalized experience on the website. Without these cookies, the required services cannot be provided. All the information these cookies collect are aggregated, therefore anonymous. They are only used to improve the way the website works.

 

Performance cookies

                Performance cookies collect information about the way the visitors use the website. For example, NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI uses these cookies to help us understand how visitors reach our website, how they navigate and use the website and to highlight the areas where the website can be improved, such as navigation, users’ experience and promotional campaigns.

 

Google Analytics Cookies:

 

Cookie name

Expiration date

Description

__utma

2 years from setting / update

Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when javascrip library is executed and there are no __utma cookies. The cookie is being updated every time the data is send to Google Analytics.

__utmt

2 years from setting / update

Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when javascrip library is executed and there are no __utmt cookies. The cookie is being updated every time the data is send to Google Analytics.

__utmb

30 minutes from setting / update

Used to determine new visits / sessions. The cookie is created when javascrip library is executed and there are no __utmb cookies. The cookie is being updated every time the data is send to Google Analytics.

__utmc

End of browser session

It is not used in ga.js. Interoperability set with urchin.js. Historically, this cookie module worked together __utmb cookie to determine if the user is in a new session or visit.

__utmz

6 months from setting / update

Collects the traffic source or campaign that explains the way in which the user reached the website. The cookie is created when javascrip library is executed and is being updated every time the data is send to Google Analytics.

__utmv

2 years from setting / update

Used to store variable personalized data for each visitor. This cookie module is created when a developer uses the _setCustomVar methos with a personalized variable at visitor’s level. The cookie is being updated every time the data is send to Google Analytics.

__ga

2 years

Used to distinguish users.

__gid

24 hours

Used to distinguish users.

 

If you do not want to be followed by Google Analytics on all websites, please visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Please read the general presentation of the confidentiality and data protection offered by Google. (link către https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

 

Know how to manage cookies on most common browsers:

 

For information regarding other browsers, please visit the website of the browser’s developer.

bottom of page